close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SZKOŁA POLSKA

 • Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Tel Awiwie podlega pod Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie. Szkoła realizuje program uzupełniający (przedmioty ojczyste) wg ram programowych Ministerstwa Edukacji Narodowej w Polsce. Uczniowie otrzymują świadectwa MEN.

   

  Szkolny Punkt Konsultacyjny składa się obecnie z dwóch jednostek edukacyjnych:

  -szkoły podstawej (klasy 1-6)

  -gimnazjum (klasy 1-3)

   

  Szkoła ma otwartą formułę. W szkole uczą się dzieci, które wrócą do Polski w przyszłości i będą musiały odnaleźć się w polskim systemie oświaty, jak również te, które chcą mieć kontakt z językiem polskim oraz szeroko rozumianą kulturą polską. Nauczyciele opracowują zindywidualizowane programy nauczania, tak aby treści uwzględniały specyfikę kraju pobytu, a także możliwości uczniów. Szkoła współpracuje z jedną z warszawskich szkół podstawowych, bierze udział w konkursach, organizowane są uroczystości szkolne.

   

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu : telawiw@orpeg.pl lub  pod numerem telefonu : +972 54 698 75 88.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: