close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • WSPÓŁPRACA DWUSTRONNA

 • Polska ustanowiła stosunki dyplomatyczne z Izraelem w maju 1948 roku, bezpośrednio po proklamowaniu jego suwerenności. W roku 1967 relacje zostały zerwane w związku z koniecznością dostosowania się przez Polskę do priorytetów polityki zagranicznej bloku komunistycznego. Kontakty z Izraelem zostały wznowione w 2. poł. lat 80. XX wieku, ale formalne odnowienie stosunków dyplomatycznych nastąpiło 27 lutego 1990 roku.

   

  Po wznowieniu oficjalnych kontaktów można zaobserwować dynamiczny rozwój współpracy politycznej, gospodarczej oraz wojskowej. O intensywnym dialogu politycznym wysokiego szczebla, który rozpoczął się po roku 1990, świadczą liczne wizyty prezydentów, premierów, ministrów sprawa zagranicznych i obrony. Naturalną konsekwencją bardzo dobrze rozwijających się stosunków była decyzja o podniesieniu relacji do poziomu dialogu międzyrządowego (zakłada on regularne, plenarne spotkania z udziałem premierów i wybranych ministrów). Pierwsze spotkanie w tym formacie odbyło się w lutym 2011 roku w Jerozolimie, a kolejne w czerwcu 2013 roku w Warszawie. Obok szefów rządów w rozmowach uczestniczyli m.in. ministrowie spraw zagranicznych, obrony, kultury, edukacji, zdrowia czy pracy.

   

  W czerwcu 2015 roku, z okazji 25-lecia wznowienia relacji dyplomatycznych, wizytę oficjalną w Izraelu złożył minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna. Szef polskiej dyplomacji spotkał się wówczas m.in. z premierem Izraela Beniaminem Netanjahu oraz prezydentem Reuvenem Rivlinem. Delegacji oficjalnej towarzyszyło kilkudziesięciu polskich przedsiębiorców, którzy wzięli udział w forum biznesowym poświęconym nowoczesnym technologiom.

   

  Rok później, w czerwcu 2016 roku, z wizytą oficjalną w Izraelu przebywał minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Szef polskiego MSZ odbył m.in. spotkania z premierem Izraela Beniaminem Netanjahu oraz ministrem obrony tego kraju Awigdorem Libermanem. Minister Waszczykowski odwiedził także miejsca pamięci, jak Instytut Jad Waszem oraz cmentarz na jerozolimskiej Górze Syjon, gdzie znajdują się groby żołnierzy II Korpusu Polskiego (tzw. Armii Andersa) i towarzyszących im cywilów.

   

  Równolegle do spotkań administracji rządowej dynamicznie rozwijają się kontakty na szczeblu głów państw. W listopadzie 2013 roku oficjalną, trzydniową wizytę w Izraelu złożył prezydent Bronisław Komorowski, podczas której spotkał się m.in. z prezydentem Szymonem Peresem. Niespełna rok później, w dniach 27-29 października 2014 roku, w Polsce przebywał prezydent Izraela Reuwen Riwlin. Głównym punktem wizyty było wspólne otwarcie wraz z prezydentem Bronisławem Komorowskim Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin”. Efektem spotkań w Warszawie było także podpisanie Umowy o współpracy w zakresie badań i rozwoju w sektorze przemysłu.

   

  Współpraca gospodarcza i inwestycyjno-kapitałowa jest jednym z priorytetów naszych relacji dwustronnych. Wedle danych GUS wymiana handlowa między Polską a Izraelem odnotowuje kolejne wzrosty. W roku 2014 roku osiągnęła poziom ok. 860 milionów USD, co czyni Izrael jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski na Bliskim Wschodzie. Nasze obroty handlowe koncentrują się w trzech zasadniczych grupach: produktów elektromaszynowych, wyrobów chemicznych i żywności. Stabilnie rozwija się też dwustronna współpraca inwestycyjna – na polskim rynku obecnych jest wiele firm izraelskich, jak np. Egged czy sieć Super Pharm, z kolei polskie przedsiębiorstwa, jak np. Inglot, sukcesywnie otwierają swoje przedstawicielstwa w Izraelu.

   

  Charakteryzując współczesne, dwustonne relacje polsko-izraelskie należy także pamiętać o blisko tysiącletniej, wspólnej historii narodów polskiego i żydowskiego. Polska i Izrael to ważni partnerzy w godnym utrzymywaniu miejsc pamięci oraz nauczaniu o tragicznych losach Żydów podczas drugiej wojny światowej. Obecność Żydów na ziemiach polskich to jednak nie tylko bolesne wspomnienia związane z niemiecką okupacją, lecz także opowieść o tym, jak przez stulecia rozwijała się żydowska kultura w naszym kraju. Między innymi temu celowi, życiu żydowskiemu w Polsce, służy otwarta w październiku 2014 roku wystawa stała Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin” w Warszawie.

   

  Ważnym elementem relacji polsko-izraelskich pozostaje próba przełożenia bardzo dobrych relacji oficjalnych na kontakty międzyludzkie, przede wszystkim przedstawicieli młodego pokolenia, środowisk kultury, kręgów akademickich i naukowych oraz samorządu terytorialnego. Stałym priorytetem promocyjnym Polski w Izraelu jest także informowanie o bogatej i różnorodnej ofercie turystycznej naszego kraju.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: