""
close

  • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
  • KONTAKT


  • Okręg konsularny Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Tel Awiwie obejmuje terytorium Państwa Izrael oraz Terytorium Palestyńskiej Władzy Narodowej (Zachodni Brzeg Jordanu oraz Strefę Gazy).

     

    Informacja konsularna udzielana jest telefonicznie, mailowo oraz za pośrednictwem poczty. Przed nawiązaniem kontaktu z pracownikami Wydziału Konsularnego, zapraszamy do wcześniejszego zapoznania się z informacjami zawartymi na naszej stronie internetowej.

     Adres do korespondencji:
     
    Ambasada RP w Tel Awiwie
    Wydział Konsularny
    ul. Soutine 16
    64864 Tel Awiw, Izrael
    Tel. +972-3-725-3118 (Sekretariat Wydziału Konsularnego)
    Fax: +972-3-527-4726

    Kontakt e-mailowy: telaviv.konsul@msz.gov.pl

     
    UWAGA: Wydział Konsularny Ambasady RP w Tel Awiwie uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję (także otrzymaną drogą e-mailową), która nie spełnia wymogów określonych w art 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami). Treść korespondencji kierowanej na adres Wydziału powinna zawierać wskazanie:
    - osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi
    - adresu tej osoby
    - przedmiotu sprawy, której dotyczy.
    Informujemy, że odpowiedź na Państwa zapytanie zostanie udzielona w przeciągu 14 dni roboczych. Prosimy o upewnienie się czy Państwa wiadomość jest podpisana imieniem i nazwiskiem - na wiadomości anonimowe odpowiedź nie będzie udzielana.
     
    Telefon alarmowy – kontakt telefoniczny z dyżurnym konsulem (czynny 24 godziny na dobę, po godzinach urzędowania, w soboty, niedziele oraz ustawowo wolne dni robocze od pracy obowiązujące w Izraelu oraz Polsce) wyłącznie w sytuacjach losowych, wymagających natychmiastowej interwencji konsula np. zgony oraz wypadki polskich obywateli, aresztowania, kradzieże dokumentów itp. możliwy jest za pośrednictwem telefonu stacjonarnego centrali Ambasady – numer 0–0972–3–725 3111 (przełączanego automatycznie do konsula) lub telefonu komórkowego – numer 0–0972–54–744 4106.
     
    Numer alarmowy wybierany z izraelskiego telefonu stacjonarnego lub komórkowego: 0-054-744-4106.
    Numer alarmowy wybierany z Polski lub z polskiego telefonu komórkowego zagranicą: 0-0972-54-744-4106.
     
    UWAGA: Uprzejmie wyjaśniamy, że telefon alarmowy, nie jest telefonem informacyjnym. Pod w/w numerem nie udziela się standardowych informacji, które znajdują się na stronie placówki.

     
    PRACOWNICY WYDZIAŁU KONSULARNEGO
     
    Aleksandra KRYSTEK – Radca, Konsul RP, Kierownik Wydziału Konsularnego                 
     
    Judyta BOŻYM – III Sekretarz, Wicekonsul
     
    Agata KARCZ-CHOLEWA – III Sekretarz, Wicekonsul

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: