close

 • להיות נאמן למולדת שלי, הרפובליקה הפולנית

   

 • חדשות

 • 10 lipca 2017

  במהלך הפגישה ה-41 של ועדת המורשת העולמית שהתקיימה בקרקוב, המכרה של עופרת, כסף ואבץ בטארנובסקיה גורי נרשמה באתרי המורשת העולמית של אונסק"ו.

  קומפלקס המכרות בטרנובסקיה גורי הוא מתקן ההיסטורי הכי הגדול בסוגו, הנגיש ביותר ובמצב הכי טוב בפולין. המכרה הוא דוגמה מצוינת לפיתוח של שתי טכנולוגיות הכרייה והנדסת המים במשך כמעט 300 שנים. זאת דוגמה של התפתחות הציוויליזציה והטכנולוגיה האירופית ואת ההוכחה לקשרים הקיימים בין החברות במהלך המהפכה התעשייתית. הרישום הנוכחי באונסק"ו היא תוצאה  של מאמצים  ארגונים חברתיים ורשויות המקומיות. כניסה לרשימת אונסק"ו היוקרתית היא קידום תיירות עצום של העיר והאזור בארץ ובעולם.

   

  משרד החוץ ושגרירויות פולניות בחו"ל,  ובמיוחד הנציגות הפולנית באונסק"ו בפאריס,  היו מעורבים בקידום המועמדות של המכרות בטרנובסקיה גורי. 

   

  טרנובסיה גורי זה האתר הפולני  ה-15 שמרשם ברשים המכובדת הזאת

   

  לשכת הדובר

  משרד החוץ

  Tarnowskie góry
  UNESCO

  Print Print Share: