close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SZKOŁA POLSKA

 • Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Tel Awiwie podlega Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie. Szkoła realizuje program uzupełniający (przedmioty ojczyste) wg ram programowych Ministerstwa Edukacji Narodowej RP. Uczniowie otrzymują świadectwa MEN.

   

   

  Szkolny Punkt Konsultacyjny składa się obecnie z dwóch jednostek edukacyjnych:

  -szkoły podstawowej (klasy 1-6),

  -gimnazjum (klasy 1-3).

   


  Szkoła ma otwartą formułę. Uczą się w niej dzieci, które wrócą do Polski w przyszłości i będą musiały odnaleźć się w polskim systemie oświaty, jak również te, które chcą mieć kontakt z językiem polskim oraz szeroko rozumianą kulturą polską. Nauczyciele opracowują zindywidualizowane programy nauczania, tak aby treści uwzględniały specyfikę kraju pobytu, a także możliwości uczniów. Szkoła współpracuje z jedną z warszawskich szkół podstawowych, bierze udział w konkursach, organizowane są uroczystości szkolne.

   


  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu: telawiw@orpeg.pl lub nr tel.: +972 54 698 75 88.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: