close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019

   

  Rodzaj zamówienia

  Lp.

  Przedmiot zamówienia publicznego

  Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

  Orientacyjna wartość zamówienia

  Przewidywany termin wszczęcia postępowania (kwartał)

  dostawa

  1.

  Zakup samochodu reprezentacyjnego (flagowego) – dla potrzeb kierownika placówki

  Zamówienie z wolnej ręki
  (art. 67 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp)

  65 000 EUR

  II

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: