close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • GOSPODARKA

 • Polskę, państwo członkowskie UE, obowiązuje podpisana w 2000 roku umowa stowarzyszeniowa UE-Izrael tj. “Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part”.

  Ponadto, Polska i Izrael są sygnatariuszami następujących umów dwustronnych:

   
  1) Umowa między Rządem RP a Rządem Państwa Izrael w sprawie popierania i  wzajemnej ochrony inwestycji z 22.05.1991 r. z późniejszymi zmianami.
  2) Umowa między Rządem RP a Rządem Państwa Izrael w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z 22.05.1991 r.
  3) Umowa między Rządem RP a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej z 22.05.1991 r.
  4) Umowa między Rządem RP a Rządem Państwa Izrael o współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej w dziedzinie rolnictwa i przemysłu spożywczego z 04.10.1991 r.
  5) Umowa między Rządem RP a Rządem Państwa Izrael o współpracy poczty i telekomunikacji z 14.01.1997 r.
  6) Umowa między Rządem RP a Rządem Państwa Izrael o współpracy technicznej w dziedzinie rozwoju mleczarstwa z 09.10.1997 r.
  7) Umowa między Rządem RP a Rządem Państwa Izrael o komunikacji lotniczej z 27.02.1990 r.
  8) Umowa między Rządem RP a Rządem Państwa Izrael o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych z 15.06.2001 r.
  9) Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Gospodarki i Pracy Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Państwa Izrael o współpracy w dziedzinie przemysłów obronnych z 17.11.2004 r.

   

  SYTUACJA GOSPODARCZA IZRAELA


  W 2016 r. tempo wzrostu PKB Izraela było istotnie wyższe niż rok wcześniej i wyniosło 4% (w 2015 r. – 2,5 %). Jest to rezultat dobrej światowej koniunktury gospodarczej, ale również czynników jednorazowych, takich jak dużej inwestycji Intela w nowy zakład produkcyjny w Kiryat Gat. Wartość PKB na mieszkańca, wg metody parytetu siły nabywczej, wyniosła w 2016 r. 35,200 USD.


  Izrael cechuje się wysoką dynamiką eksportu usług (przeszło 40 mld USD w 2016 r. wobec 36,8 mld USD rok wcześniej) przy jednoczesnej stagnacji eksportu towarowego (blisko 56,2 mld USD w 2016 r., co stanowi wartość niższą nominalnie niż w 2008 r.). Nadwyżka handlowa w sektorze usług wyniosła w 2016 r. blisko 14 mld USD, przy jednoczesnym deficycie w sektorze towarów w wysokości blisko 7,4 mld USD. Łączna wartość eksportu Izraela wyniosła w 2016 r. 96,2 mld USD, wobec importu w wys. 89,6 mld USD. W tym samym roku napłynęło 12,3 mld USD inwestycji zagranicznych (wzrost o 7% rdr.). Podobną wartość (12,5 mld USD) izraelskie podmioty zainwestowały na świecie.


  Dług publiczny wynosi 62,3% PKB i, wg przewidywań MFW, utrzyma się w najbliższych latach na porównywalnym poziomie.


  Gospodarka Izraela ma profil usługowy, z prawie 82% obywateli zatrudnionymi w tym sektorze, wytwarzającymi 70% PKB. Stopa bezrobocia utrzymuje się na niskim poziomie (2016 r.: 4,1%), co faktycznie oznacza niemal pełne zatrudnienie. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce IL wynosi 10264 ILS (ok. 10500 PLN, lipiec 2017 r.), przy czym wzrost płac w ostatniej dekadzie nie przekraczał wskaźników wzrostu produktywności pracowników. Wzrost produktywności nie jest jednak równomierny – największy jest w sektorze wysokich technologii (produkcja i usługi), gdzie zatrudnionych jest ok. 10%  pracujących obywateli Izraela.

   

  Długoterminowym wyzwaniem jest również powstrzymanie pojawiającego się trendu spadku udziału osób w wieku produkcyjnym (25-64 lata) w populacji oraz zwiększenie dotychczas niskich wskaźników zatrudnienia wśród arabskich obywateli Izraela i społeczności ultraortodoksyjnej.


  Koszty życia (w szczególności mieszkania, usługi komunalne i żywność) w Izraelu są wysokie, ale od kilku lat nie odnotowuje się istotniejszych wzrostów cen – okresowo występuje natomiast deflacja.

   

  Ratingi międzynarodowe Izraela

   

  Agencja

  Rating

  Perspektywa

  Moody’s

  A1

  Stabilna

  S&P Global

  A+

  Stabilna

  Fitch

  A+

  Stabilna

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: